Ratuj koty

System opieki nad bezdomnymi kotami nie działa!

Wesprzyj nasze działania i razem z nami stwórz raport na temat bezdomności zwierząt w Polsce!

Wspieram!
Byt jeży jest zagrożony, zadbaj z nami o ich los.

Byt jeży jest zagrożony z kilku powodów:

Utrata siedlisk

Przesadna dbałość o nasze ogrody oraz urbanizacja terenów dzikich, wpływają na utratę naturalnych siedlisk jeży

Pożywienie

Powszechne stosowanie preparatów biobójczych prowadzą do znaczących spadków liczebności bezkręgowców i mięczaków, którymi żywią się jeże

Ludzie

Koszenie traw, wzmożony ruch samochodowy oraz stosowanie trutek na ślimaki, to działania człowieka, które zmniejszają populację jeży.

Pasożyty

Zagęszczenie populacji jeży w miastach
i korzystanie ze wspólnych stołówek, sprzyja rozprzestrzenianiu się chorób bakteryjnych
i pasożytniczych

Jeż, gatunek częściowo chroniony

Jeż wschodnio i zachodnio europejski jest  w Polsce objęty ochroną częściową (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.; Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, Dz. U. z 2011 r., Nr 237, poz. 1419, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, Dz. U. z 2014 r., poz. 1348). Oznacza to, że nie tylko nie wolno zabijać tych zwierząt, ingerować w ich środowisko, ale też w razie konieczności należy im pomóc

Co robimy, aby pomóc jeżom?

Współpraca

Podjęliśmy współpracę ze Śląską Fundacja Życie dla Jeży i Ekostraż w celu pomocy jeżom i budowania świadomości w społeczeństwie na temat tych zwierząt.

Dziki ogród

Stworzyliśmy materiały, na temat budowania dzikiego ogrodu – przestrzeni bardziej przyjaznej zarówno dla ludzi, jak i małych zwierząt.

Mapa jeży

Opublikowaliśmy mapę jeży w Polsce, zbieramy dane na temat ich bytowania od obserwatorów, być może pozwoli nam to odwzorować miejsca potencjalnie niebezpieczne

Rehabilitacja

Wypuściliśmy 12 jeży po rehabilitacji i leczeniu we wcześniej wymienionych ośrodkach. 

Edukacja

Chcemy promować wiedzę na temat życia i opieki nad jeżami

Książka

Myślimy nad wydaniem pierwszej książki po polsku na temat jeży.

/

Sprawdź nasz

Przewodnik – Ogród przyjazny jeżom

Chcesz wiedzieć, gdzie kryją się jeże? Czym się żywią w naturze? Zapisz się na nasz newsletter
i pobierz e-book

Jak pomóc jeżom?

Pomóż nam wpłynąć na przyszłość jeży. Wesprzyj nas.

Zgłoś jeża do ogólnopolskiej mapy

Chcemy odwzorować stan jeży w Polsce, o ile to możliwe, tylko dzięki obserwatorom jeży i ludziom dobrej woli jesteśmy w stanie to zrobić.

Przeczytaj więcej